Skip to content

Fiscale dienstverlening

Iedereen heeft zijn eigen specialisme en in fiscale dienstverlening zit onze kracht. De fiscale wet- en regelgeving is complex en voortdurend in beweging. Wij adviseren u op basis van alle wettelijke regels en laatste jurisprudentie en attenderen u – op ons initiatief – op belangrijke ontwikkelingen. Indien u als zelfstandige aan de slag gaat, regelen we een VAR (verklaring arbeidsrelatie) voor u en melden u aan bij de belastingdienst. We verzorgen uw aangiften inkomstenbelasting en nemen die van uw partner uiteraard ook mee. We regelen ook uw andere aangiftes, zoals de vennootschapsbelasting, omzetbelasting, erf- en schenkbelasting of loonbelasting. Ook onderhouden we het contact met de belastingdienst en schrijven indien nodig bezwaarschriften of gaan in beroep bij de rechter. Welke ondernemingsvorm is in uw geval het gunstigste, de BV of een eenmanszaak? In hoeverre mag u zakelijk rijden met uw personenauto? Hoe zit het met de fiscale aspecten van uw vermogensopbouw en oudedagvoorziening? Allemaal belangrijke vragen, onze adviseurs hebben het passende antwoord.

ADMINISTRATIE

Veel medici en ondernemers ervaren het opzetten en bijhouden van hun financiële administratie als een last. Bij Romein Broeksteeg doen we dit graag, sterker nog, we vinden het zelfs leuk. Kom maar op met uw bonnetjes, bankafschriften en belastingformulieren. We werken met geavanceerde en veilige systemen om de administratieve afhandeling zo soepel mogelijk te laten verlopen.

We verwerken alles netjes in een conceptjaarrekening die we met u bespreken. Bij u in de praktijk, bij u thuis of bij ons op kantoor. De definitieve jaarrekening geeft financiële informatie over uw netto-inkomen en vormt ook de basis voor de belastingaangifte. Uiteraard stellen we, als dat nodig is, de publicatiestukken op voor de Kamer van Koophandel.

Personeel

Iedere (medische) ondernemer weet dat goed personeel goud waard is, maar ook dat er veel bij komt kijken om alles in goede banen te leiden.

Romein Broeksteeg verzorgt voor uw onderneming graag de volledige salarisadministratie, inclusief ziek- en herstelmeldingen. We onderhouden de contacten met de uitvoeringsinstanties UWV en de belastingdienst.

We zijn goed op de hoogte van alle relevante cao’s en beroepsreglementen en helpen u met alle vragen over arbeidsvoorwaarden en arbeidsrecht. Zo stellen we arbeidsovereenkomsten op, verwerken we overuren per maand en zorgen we voor gegevensuitwisseling met pensioenfondsen en ziekengeldverzekeraars.

Praktijkovername of toetreding

Wilt u toetreden tot een maatschap of een praktijk overnemen? Of u wilt juist uit de maatschap treden of uw praktijk verkopen? Romein Broeksteeg begeleidt u bij de waardering van de aanwezige inventaris en voorraden, de waardering van het pand, de overdachtsbelasting, uitbetaling of juist inleg van maatschapskapitaal en investeringsaftrek. We vinden voor u de fiscaal meest gunstige overdracht.

Waarneming

U bent (bijna) afgestudeerd dierenarts, tandarts of huisarts en gaat waarnemen? Daar begeleiden wij u bij want dat betekent dat u in veel gevallen naast praktiserend medicus ook ondernemer wordt. We assisteren u bij het aanvragen van de VAR, de aanmelding bij de belastingdienst en bij de overige formaliteiten. We stellen ook samen een begroting op zodat u inzicht krijgt in de nog verschuldigde belasting. U komt op die manier niet voor onaangename verrassingen te staan en weet precies wat u moet reserveren of afdragen en wat u kan besteden.

Heeft u vragen over de overeenkomst van opdracht, het aantal opdrachtgevers of een passend waarneemtarief? Wij weten raad.